سخن حجت الاسلام مسعود عالی در مورد برخورد خوب خانم در خانه و استقبال از شوهر.