سردار رضایی جانشین ناجا در بازدید از مرز میلک خوش و بشی با کودکان آواره افغان کرد و صحنه‌های زیبایی از نوعدوستی و میهمان نوازی ایرانی را به نمایش گذاشت. این کودکان بی پناه به همراه خانواده هایشان بخاطر بالاگرفتن درگیری های داخلی در افغانستان به ایران پناه آورده‌اند.