کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی با موضوع: جلوی باطل را باید گرفت.