تنگ، روستایی از توابع شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است که با گل‌ فشان‌‌ ها و تلاقی کویر و دریایش شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که در هیچ نقطه‌ای از ایران تلاقی کویر و دریا بجز در شهرستان کُنارَک وجود ندارد. نقاطی از کشور کویر دارند، دریا دارند اما این دو را با هم ندارند، تماشای این منظره‌ زیبا فقط در بندر تنگ و ساحل درک در شهرستان کنارک امکانپذیر است.