کلیپی درباره رفاقت درباره نظر شهاب حسینی در برنامه همرفیق؛ آدم اول باید با خودش رفیق باشه توی تنهایی باید ببینیم با خودمون چند چند هستیم.