مثل همیشه تو روزهای نزدیک #عید_قربان، پویش‌های نذری متعددی تو کشورمون تشکیل میشه؛ اما گروه‌های مردمی فعالی هم داریم که در تمام سال، به فکر تهیه گوشت تازه برای نیازمندان هستن. اینجا با دونفر از اعضای این گروه‌ها صحبت کردیم و چند توصیه کاربردی ازشون شنیدیم.