‌‌تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت همانندش را، ‌منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد، غزل و عاطفه و روح هنرمندش را؛ شعرخوانی سامان کجوری از شعر معروف استاد بهمنی‌