ویدئوی دل انگیز از اجرای قطعه «شوق وصل» با دوتار رضا سید صالحی؛ دو تار از ابزار و آلات موسیقی ایرانی و سنتی است.