نفرین به کسایی که برات نامه نوشتن، اینها همگی روی بیعتاشون پا گذاشتن، ببخش اگر برات نوشتم کوفیا خوبن، ببخش داری برای قتل تو پا می کوبن، ببخش اگر گفتم که مردم چشم انتظارن، ببخش اینا می خوان سرت رو روی نی بذارن، من الغریب الی الغریب؛ کلیپ 1 دقیقه ای از مداحی سید رضا نریمانی