حجت الاسلام محمد شجاعی زنجانی: آیا ما زائر امام حسین علیه السلام هستیم که خدا اول در بخشش و عطا به ما نگاه کند اگر با امام زمان عجل الله پیونده خورده باشیم ، بله