موزیک ویدئو از آب بازی و شادی بچه های سیل زده سیستان.