ماجرای فحاشی فیروز کریمی به رئیس فدراسیون فوتبال ! نظر شما چیه؟