سریال مهیج و زیبای گشت پلیس با بازی فرهاد قائمی، بروز ارجمند و نیلوفر شهیدی این سکانس درگیری و دستگیری باند مواد