کلیپی از صحبت های سردار سلیمانی درباره شهید و مقام وی نزد خدا