کلیپ جالب در خصوص نقش شادی و آرامش در ایجاد موفقیت در زندگی و استمرار آن و رد شدن از مشکلات به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی