امام محمد باقر (ع) شخصیتی به تمام معنا جامع و برجسته، وارث علوم رسول خدا (ص) به شمار می‌رود. کرامت اخلاقی، صبر، زهد، تقوا، رسیدگی به احوال محرومان و تقویت پایه‌های فرهنگی و تعلیم آموزه‌ های قران و سنت رسول خدا از جمله ویژگی‌های آن حضرت بود.