نحوه تبدیل بطری‌ های پلاستیکی دور ریختنی به گلدان‌ هایی زیبا آموزش داده شده است. بطری‌ های پلاستیکی دور ریختنی باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. ویدئوی زیر به شما آموزش می‌ دهد چطور با استفاده از این بطری‌ ها، گلدان‌ های زیبایی بسازید.