اوج استیصال بایدن و بی‌ حیثیت کردن اف‌ بی‌ آی پای یک مهره سوخته که باعث تمسخر سیستم امنیتی ایالات متحده شد.