موشن پوستر وطن را پر آوازه کن گرامیداشت حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک؛ پیروزی و سربلندی کاروان ورزشی ایران را در المپیک ۲۰۲۰ توکیو آرزومندیم.