همه چیز بطور خلاصه درباره برجام و مذاکرات دولت تدبیر