من باقر ابن زین العبادم؛ دست خدایم کز پا فتادم؛ یادم نرفته لبهای عطشان؛ بر خاک صحرا سلطان خوبان... کلیپ نوحه خوانی شهادت امام محمد باقر علیه السلام با نوای محمود کریمی.