جزئیات برگزاری کلاس های جبرانی برای برخی دانش آموزان در تابستان توسط رضوان حکیم زاده معاون آموزش مقطع ابتدایی آموزش و پروزش