جان فدای تو یا علی حیدر، شیر نامت شاه خیبر ساقی کوثر، تو علمدار میر طاهایی، دلربایی مقتدایی ماه دنیایی؛ گروه هم آوایی بین‌المللی الغدیر تهران در آستانه فرارسیدن عید سعید قربان و عید سعید غدیرخم نماهنگ «عید آقایی» را با همراهی کارگران ایرانی پیش روی مخاطبان قرار داد.