میر دریادارخانزادی: ایران بسیاری از روند‌ها را در اقیانوس اطلس تعیین می‌کند. حضور ما در اقیانوس اطلس پاسخ به ادعای امریکایی ها بود که می‌گفتند ایران هیچ گاه نمی‌تواند در این اقیانوس حضور داشته باشد.