منو ببخش اگر گلایه کردم؛ وقتی سهیلا صحبت های خواهرش رو با مریم و آقای پویان می شنوه، برشی احساسی از سریال آسمان همیشه ابری نیست