کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی‌ پور در مورد زمین سوخته‌‌ ای که روحانی تحویل رئیسی می‌دهد.