همه آدما قِلق دارن،اگه قلقشون رو بلد باشی، اگه بلد باشی چطور‌ برخورد کنی،چه دوست داره طرف‌ مقابل، چی‌ دوست‌ نداره و و… بدون شک بهترین‌رابطه رو میتونی بسازی..