انیمیشن دیدنی از سخنان علی اکبر رائفی پور در مورد امر کردن شیطان به گناه.