دیالوگ به یادماندنی نگار عابدی در سریال شمعدونی چرا اول زنت رو گرفتی بعد من رو گرفتی؟