کلیپ رضاجان است شاه مردم ایران رضاخان نه، ویژه هفته حجاب و عفاف و کشتار مردم در مسجد گوهرشاد به دست رضا خان، مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی استان قزوین.