انیمیشن جالب و دیدنی کودکانه شن دونه ها این قسمت: سکسکه.