سخنان رهبر انقلاب در مورد پر رویی اروپای ها به عمل نکردن تعهداتشان.