قبول دارین که نظم‌دهنده‌های پارچه‌ای برای مرتب کردن کمدها، کشوها، لوازم‌ تحریرها، وسایل میز کار و .... مثل معجزه میمونن؟