هر چی از اهمیت دوران بسیار بسیار مهم بارداری بر سلامت آینده کودک بگم کم گفتم. خیلی از مشکلات کودکان و حتی بزرگسالان در دوران بارداری جنین رقم می خورد. شاید باورتون نشه اما مغز جنین در دوران بارداری شکل می گیره و همه صداها و موارد احساسات مادر رو متوجه و برای همیشه ضبط می کنه.