دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست، برپا گر این بزم شعف ذات خداست، گفتم به خرد چه اتفاق افتاده، گفتا که عروسی علی و زهرا است، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک باد.