کلیپ کوتاه شاد سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه با صدای حامد زمانی.