شب شب شادی از غم آزادی، صدایی می رسه که چه عروسی به چه دامادی، توی این جشنه ساده و عاشقونه، میان از عرش مهمونا دونه دونه، کل عالم پشت قباشونه، می زنه بوسه ملک به روی علی، شده زهرا امشب بانوی علی؛ سید مجید بنی فاطمه سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) و امام علی (ع)