با من صنما دل یک دله کن،گر سر ننهم آنگه گله کن،مجنون شده‌ام از بهر خدا،زان زلف خوشت یک سلسله کن؛ آواز زیبای اکبر رحمتی بازیگر پیشکسوت در برنامه دست در دست به مناسبت روز ازدواج