ویدئو آموزش خیاطی این قسمت دوخت کیف زیبا با پارچه های سرقیچی؛ چهل تکه دوزی هنری قدیمی و ایرانی است که با تکه های مانده از منسوجات درست می شود.