بسیاری از زوجین بعد از تولد فرزندشان احساس می کنند، طرف مقابل توجه کمتری به آنها نشان می دهد. در بحثی در برنامه ی خانه و خانواده در رادیوایران به این مبحث پرداخته ام. نظر شما چیه؟ همسر یا فرزند؟ اولویت با کدومه؟