تعامل و رفتار درست با بدقلقی‌های بچه‌ها، همیشه ذهن مادرها رو به خودش مشغول می‌کنه. امروز با خانم عابده بهمن پور درباره راههای کاربردی روبروشدن با این چالش گپ زدیم.