عینک‌های رنگی هرچقدر که روی چشم قشنگه، به همون نسبت می‌تونه برای روابط زن و شوهری خطرناک باشه. مثل یه تله. امروز با دکتر عباس جواهری درباره تله‌های زندگی مشترک حرف زدیم. ببینید