ستاد حقوق بشر، در واکنش به معافیت مبادلات تجهیزات مقابله با کرونا از سوی آمریکا علیه ایران در توئیتی نوشت: «۸۲۰۰۰ ایرانی قربانی کرونا شدند و اکنون آمریکا ۱۶ ماه پس از شیوع این ویروس منحوس و ساخت واکسن ایرانی برای مبادلات کرونایی معافیت صادر می‌کند!»