وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات همتی درباره بورس گفت که بانک مرکزی از چند مسیر به بورس آسیب زد و نرخ بهره بین‌ بانکی و انفجار نقدینگی دلیل ریزش بازار بود.