این مستند توسط واحد رسانه ای انصارالله پخش شد که در آن به نحوه دستگیری افسر موساد در یمن و همچنین فعالیت های این سازمان جاسوسی در سراسر این کشور پرداخته شده است.