کلیپ تبریک روز دختر از طرف داداشی، آبجی جون روزت مبارک.