به مناسبت روز دختر از دخترها پرسیدیم امسال از رئیس‌جمهور چه کادویی دوست دارید بگیرید؟ رییس‌جمهور آینده چی؟