روی پیشونی فرشته ها نوشته هر کی دختر داره جاش وسط بهشته؛ کلیپ ویژه استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.