کلیپ روز دختر برای تبریک به دختر خانم هایی که اسمشون اسراست، جهت استفاده در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.