کلیپ تصویری سخنان آیت الله حائری شیرازی در مورد نهر طالوت و آزمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.